၂၀၁၂ ကိုးရက္ တရားစခန္း
(စကၤာပူရွိ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့မွစီစဥ္ျပီး စကၤာပူႏုိင္ငံ Siant John's Island တြင္ က်င္းပသည္။)
 
     
  အုပ္စုလုိက္ ရုိက္ကူးထားေသာ ေယာဂီဓါတ္ပုံမ်ား   
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
     
 

ဒုလႅဘရဟန္း၊ အမ်ဳိးသားေယာဂီ တရားရႈမွတ္မႈ ဓါတ္ပုံမ်ား 

 
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
     
 

သီလရွင္ေယာဂီမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီ တရားရႈမွတ္မႈ ဓါတ္ပုံမ်ား

 
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
     
  တရားစခန္းအတြင္းမွ တရားပြဲဓါတ္ပုံမ်ား
 
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
     
 

ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေယာဂီမ်ား ဆြမ္းစားစဥ္

 
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
   
 

သီလရွင္ေယာဂီမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ား ဆြမ္းစားစဥ္ 

 
 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)  
 
   
 

ေ၀ယ်ာ၀စၥ အဖြဲ ့မ်ား 

 
(အျပည့္အစုံႀကည့္ရန္ Click ပါ။)