ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေယာဂီမ်ား ဆြမ္းစားစဥ္