မိမိကုိယ္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရင္၊ မိမိတုိ ့ရဲ ့ မိဘ၊ ဇနီးခင္ပြန္း သားသမီး၊ မိတ္ေဆြ
သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ညီအကုိေမာင္ႏွမေတြကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိရင္ အပါယ္ေလးပါး ဆင္းရဲက အျပီးတုိင္လြတ္မယ့္ ၀ိပႆနာတရားကုိ အားထုတ္  ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ခုိင္းျပီး ကယ္တင္ပါ။"

_______________
 

တရားစခန္းရွိရာ St. John's Island သုိ ့ကုိယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္
လာလုိသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

တရားစခန္းရွိရာ Saint John's Island သုိ ့သြားေရာက္သည့္
ေန ့စဥ္ သေဘၤာထြက္ခြာခ်ိန္မ်ား

ထြက္ခြာခ်ိန္ (စေနေန ့)
Marina South Pier              From St John's Island
(1) 9.00am                      
(1) 9.45am
(2) 12.00am                     (2) 12.45am
(3) 3.00pm                       (3) 3.45pm


အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

အခ်ိန္ပုိင္း လာေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ မႀကာမီ က်င္းပမည့္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ တရားစခန္းရက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၀၇-၀၂-၂၀၁၅ ~ ၁၅-၀၂-၂၀၁၅ အတြင္း အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ ၉ ရက္စလုံး တရားမအားထုတ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပုိင္း လာေရာက္ အားထုတ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အခ်ိန္ပုိင္း လာေရာက္ အားထုတ္ရန္ စားရင္းေပးလုိသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ ေယာဂီမ်ားကဲ့သုိ ့ Online Registration ျဖင့္ အလြယ္တကူ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျပီး အနည္းဆုံး တဆက္တည္း ၄ရက္ ( ၃-ည) အားထုတ္ႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။ စာရင္းေပးသြင္းရာတြင္ အမည္၏ေနာက္တြင္
(PT) ဟု ထည့္္ရုိက္ေပးရပါမည္။
ဥပမာ...Ma Hla Hla (PT)

စာရင္းေပးသြင္းရန္ Online Registration Page
http://www.myaseintaung.net/registration/

ထုိ ့အျပင္ တရားစခန္း၀င္ႏုိင္မည့္ ရက္မ်ားကုိ
မထက္ထက္ႏုိင္ (94889752) သုိ ့မဟုတ္ မသစ္သစ္ ( 91882829) သုိ ့ SMS ပုိ ့ေပးရန္ လုိအပ္ျပီး သိလုိသည္မ်ားကုိ စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ ၀၇-၀၂-၂၀၁၅ မွ ၁၀-၀၂-၂၀၁၅ ရက္ အထိ ၄ရက္ တရားစခန္း၀င္ႏုိင္ပါက
Ma Hla ံHla (PT) 07 TO 10 Jan
ဟု ေရးျပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသုိ ့ SMS ပုိ ့ ျပီး စာရင္းေပးႏုိင္ပါသည္။
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုိ
http://www.myaseintaung.net/Dhamma/tayarNews.html
တြင္ႀကည့္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။


တရားစခန္း ကာလအတြင္း ကုသုိလ္ယူေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္ႀကပါရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ (၉)ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ကာလအတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရက္မ်ား (weekday ရက္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) weekday အပါအ၀င္ တျခား weekend ရက္မ်ား) တြင္ လုပ္အားေပး ႏုိင္သူမ်ား အမည္၊ ဆက္သြယ္ႏုိင္ မည့္ ဖုံးနံပါတ္၊ အီးေမးလ္ လုပ္အားေပးႏုိင္သည့္ရက္ (မ်ား) စသည့္တုိ ့ကုိ  

ေဇာ္မုိးစံ (91714350)၊
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ ( 98446120 )၊
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္ ( 93632862)
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး (91197361) ၊

တုိ ့သုိ ့SMS ပုိ ့ျပီးျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပပါ နံပါတ္မ်ားသုိ ့ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ zawmoesan@yahoo.com.sg  သုိ ့ email ပုိ ့ျပီးျဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။   

အျပည္အစုံဖတ္ရန္ႏွင့္ စာရင္းေပးရန္  ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

   
 

 

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆ    နာ (၉) ရက္ တရားစခန္း
(စကၤာပူ) ၂၀၁၅

 ကမၼ႒ာနစရိယ ။      ။  ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

 ေန ့ရက္         ။      ။  ၀၇-၀၂-၂၀၁၅  မွ ၁၅-၀၂-၂၀၁၅ အထိ                             

 ေနရာ            ။      ။   St. John's Island, Singapore (စိန္ဂၽြန္းကၽြန္း၊ စကၤာပူ)

 ၀င္ေႀကး         ။      ။   အခမဲ့

 ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။       ။ ၃၀-၀၁-၂၀၁၅ (ေသာႀကာေန ့)

 ၀င္ေႀကး... အခမဲ့။
 

အျပည္အစုံဖတ္ရန္ႏွင့္ တရားစခန္းအတြက္ စာရင္းေပးရန္  ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 ေနာက္ဆုံးတင္ဆက္ထားမႈမ်ား

(၁) ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္း ျပဳျပင္ျခင္း ေနာက္ဆုံးရဓါတ္ပုံမ်ား  (၀၄-၀၈-၂၀၁၄) Click

အျပည့္အစုံသုိ ့.....
 

စကၤာပူရွိ အလွဴ ရွင္မ်ား၊ ျမစိမ္းေတာင္ေယာဂီမ်ား ႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား သိေစရန္

ဒီ myaseintaung.net website မွာ အမ မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ႏွင့္ အတူ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့  က်ေနာ္ ေဇာ္မုိးစံ ကုိ ၀၆-၁၀-၂၀၁၄ မွစ၍ ယခင္ ဆက္သြယ္ရန္ေပးထားေသာ contact မ်ား (စကၤာပူ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လက္ရွိ Yahoo Email Account) ကုိ ဆက္သြယ္၍ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။

အျပည့္အစုံသုိ ့.....

 

ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွ ျမစိမ္းေတာင္အတြက္ လစဥ္ဆြမ္းလွဴဒါန္းလုိသူမ်ား
 

မန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ေနထုိင္သူမ်ား လစဥ္ ဆြမ္းစရိတ္ လွဴဒါန္းလုိပါက ဦးေအာင္၀င္း၊ ဦးတူး (09-49321386/01-8500190) ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ လုိအပ္လွ်င္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ အလွဴေငြ လာေရာက္ေကာက္ခံေပးႏုိင္ျပီး လစဥ္အလွဴေငြ ေကာက္ခံရရွိမႈ မွတ္တမ္းကုိ လစဥ္ ေပးအပ္ပါလိမ့္မည္။ Click


အသံတရားေတာ္ DVD (MP3) ဓမၼဒါန


၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အတြင္း ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ျပည္ပ တရားစခန္း { မေလးရွား (၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁) စကၤာပူ (၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄) အေမရိကန္ႏုိင္ငံ( ၂၀၁၃) } မ်ားတြင္ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ အသံတရားေတာ္မ်ားကုိ စုစည္း၍ DVD အျဖစ္ စီစဥ္ထားရာ ၂၈-၀၆-၂၀၁၄ (စေနေန ့) မွစ၍ ျပဳံးတရာဆင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရး (Peninsula Plaza #03-40) တြင္ အခမဲ့ သြားေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ႀကပါတယ္။

ထုိ DVD အခ်ပ္ထဲတြင္ ထြက္ခဲ့ျပီးသမွ် ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ စာအုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ထားေသာ တရားစာအုပ္မ်ားလည္း ပါရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အခ်ပ္ေပါင္း ၅၀၀၀ လွဴဒါန္း ရန္ စီစဥ္ထားျပီး ျမန္မာျပည္သုိ ့လည္း ေပးပုိ ့လွဴ ဒါန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ DVDအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား

အျပည့္အစုံသုိ ့....
 


 
"အထူးေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း"
 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ရက္မွ ၁၁ရက္ေန ့အထိ စကၤာပူႏုိင္ငံ St. John's Island မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမစိမ္း ေတာင္ဆရာေတာ္ (၁၀)ရက္ ။
အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ Click ပါ။

 

 

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရလမ္း ျပဳျပင္ျခင္း
(ယေန ့
08-09-2014 အထိ လုိအပ္သည့္ အလွဴေငြ ပမာဏ၏ 92.85% ခန္ ့ ေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္၍ လွဴဒါန္းလုိသည့္ အလွဴရွင္မ်ား ဆက္လက္လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့မွ ျမစိမ္းေတာင္ ေတာရ ရိပ္သာသုိ ့ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းမွာ ၃မုိင္ေက်ာ္ခန္ ့ ရွည္ လ်ားျပီး  ရြာမွ ျမစိမ္းေတာင္သုိ ့ ဆက္သြယ္ေသာလမ္းမွာ သြားလာရန္ ခက္ခဲျပီး ေတာလမ္းႀကမ္း ျဖစ္ သည့္ အတြက္  ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီတြင္ ဆလြန္းကား ႏွင့္ ဗင္ကား မ်ား ကဲ့သုိ ့ေသာ ေဘာ္ဒီနိမ့္ေသာကားမ်ား ေမာင္းရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲ ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရွိ သံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ ဆုိင္ကယ္ မ်ား၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ ထုိလမ္းႀကမ္းကုိ အသုံးျပဳကာ သြားလာေနရပါသည္။
သဒၶါတရားထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းထားႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္းကုိ ႀကည့္ရန္  ဒီေနရာကုိ Click ပါ

 
________________________

          
စကၤာပူႏုိင္ငံထုတ္ သဇင္ Success မဂၢဇင္းပါရွိသည့္ စကၤာပူႏုိင္ငံ ၀၁၂  ျမစိမ္း ေတာင္ တရားစခန္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ  အင္တာဗ်ဴး  Click 

________________________